In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Conventionsinfriesland.nl zowel online als offline verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken.
Ga naar inhoud

Privacybeleid

In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Conventionsinfriesland.nl zowel online als offline verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens wanneer je een account creëert, een ticket koopt, wanneer je ons een e-mail zendt of belt, of wanneer je iets bij de door ons geëxploiteerde of beheerde kassa's koopt, en wanneer je onze websites, apps en sociale media gebruikt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om jou en onze anderen een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van jouw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer je bijvoorbeeld contact met ons opneemt via de telefoon, kunnen wij jouw toestemming vragen om gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Jouw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven. 
 
Conventionsinfriesland.nl is een verantwoordelijke (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Conventionsinfriesland.nl over jou verzamelt en ontvangt wanneer je van onze diensten gebruik maakt. Conventionsinfriesland.nl is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

1. Cookies 
Net als vele andere online bedrijven gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools. Meer weten over Cookies op Conventionsinfriesland.nl? Lees hier meer.

Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks. 
Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een actie, een account creëert, meedoet aan een wedstrijd of gratis prijsvraag, een app downloadt of een ticket koopt, een reactie op onze websites plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of contact opneemt met een van de callcenters van Conventionsinfriesland.nl.  

b. Door het gebruik van onze websites en apps. 
Je kan onze websites en apps bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over jouw gebruik te verzamelen.

c. Van derden. 
Wanneer je er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites of apps een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over je verstrekken, zoals jouw naam en e-mailadres. Jouw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst. 

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:  

a. Jouw contact- en accountgegevens. 
Wij bewaren de door jou verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer je een account bij Conventionsinfriesland.nl creëert, een ticket koopt en/ of deelneemt aan onze wedstrijden of acties.  

b. Jouw betalings- en factuurgegevens. 
Wij bewaren voor het afhandelen van jouw bestelling de door je verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld jouw creditcardnummer en postcode wanneer je een ticket koopt.  

c. Door je online geplaatste gegevens. 
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die je op onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door jou geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dien je er van bewust te zijn dat anderen jouw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die je niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). Je begrijpt dat wij en anderen (waaronder onze Producenten) jouw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die je op onze website of bij gebruik van apps of social media functies hebt geplaatst. 

3. Gegevens over jouw voorkeuren 
Wij kunnen gegevens verzamelen over jouw favoriete evenementen of de producten die je koopt of waarnaar je informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of jouw recensie van een evenement). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit jouw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om je te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer je bijvoorbeeld een ticket voor een bepaald optreden koopt en veel mensen die naar dat optreden zijn geweest ook tickets voor een ander concert hebben gekocht, kunnen we informatie sturen over dat concert.  

Gegevens over het gebruik van de website. Wij kunnen wanneer je onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door jou gebruikte browser en jouw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat jouw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken vanaf welke site je bij ons terecht kwam, wat je wel en niet op onze site hebt gedaan en welke site je bezoekt wanneer je onze site hebt verlaten. 

4. Wij kunnen jouw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 
a. Om je te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 
Zo kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je registratie voor een evenement te bevestigen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die je van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat je gegevens over hen met ons deelt.

b. Om je berichten te sturen in verband met jouw transactie en door je bezochte evenementen. 
Wij kunnen je bijvoorbeeld een e-mail sturen over jouw account of de aankoop van een ticket of je vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement. Daarnaast kunnen we u éénmalig een e-mail sturen om je te wijzen op een evenement dat voor jou interessant kan zijn op basis van het door jou reeds gekochte of bezochte evenement.

c. Om trends en interesses te signaleren. 
Wij gebruiken jouw gegevens om te weten wat jouw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan jou kunnen verbeteren en zodat jouw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.
 
d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites. 
Wij analyseren jouw gegevens om ons begrip van jou en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om jouw ervaring met ons meer te personaliseren. 

5. Je hebt bepaalde keuzes over hoe we jouw gegevens gebruiken 
Wanneer je een account creëert, tickets koopt of onze apps downloadt, kunnen wij je toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien je de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van jouw persoonsgegevens wil intrekken of als je jouw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons jouw voorkeur op een van de in dit deel beschreven manieren.  

Je kunt je niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:   

a. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. 
Om e-mails of sms-berichten voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, klik hier of volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap. Zelfs wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met je opnemen over jouw bestellingen.  

b. Je kun je afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. 
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. 

c. Je kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over jou hebben opgeslagen.
Ook kun je ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen. 

6. Wij kunnen jouw gegevens delen met de volgende derden
a. Binnen de organisatie Merk Fryslân. 
Wij kunnen al jouw gegevens met deze twee organisaties en met alle betrokkenen binnen deze organisaties delen voor alle in deze policy genoemde doeleinden.  

b. Producenten. 
Wij delen alleen jouw gegevens met de producent van het evenement waarvoor je tickets hebtgekocht of op andere wijze interesse in heeft getoond. Zij kunnen op die manier het gedrag van hun bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in het privacybeleid van onze producenten (waartoe ook marketing behoort).

c. Derden die door jou gekochte goederen en diensten leveren. 
Jouw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden die goederen en diensten aanbieden die je via onze website hebt gekocht (bijvoorbeeld diner, huurfiets of merchandise), zodat deze jouw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met jou op te nemen).  

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf, onze Producent of derden te beschermen. 
Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een Producent of een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere misdaden.  

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat jouw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van je wachtwoorden. 

Mocht je nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over je bewaren willen ontvangen, neem dan  contact met ons op. Indien je vragen of klachten hebt over deze policy of over jouw privacy of als je een afschrift van de gegevens die wij over je bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op. 

Om door jou verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die je ons hebt gegeven in te trekken, klik hier