Om te zorgen dat de website van conventionsinfriesland.nl goed werkt en je ons platform optimaal kan gebruiken, maken wij gebruik van cookies.
Ga naar inhoud

Cookies

Om te zorgen dat de website van conventionsinfriesland.nl goed werkt en je ons platform optimaal kan gebruiken, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn handige en nuttige technieken die jouw internetbrowser opslaat op de computer. Het gebruik van cookies is veilig. Persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, kan niet uit cookies worden herleid.

Cookies zorgen ervoor dat

  • de website snel is;
  • je veilig jouw gegevens kunt opslaan op conventionsinfriesland.nl;
  • we fouten en ongemak op de website opsporen;
  • we verbeteringen testen;
  • we informatie over relevante onderwerpen kunnen geven;

Welke gegevens verzamelt conventionsinfriesland.nl?
Deze website houdt voor alle bezoekers bij welke pagina’s ze bezoeken. De bezoekgegevens van alle bezoekers samen helpt ons om onze website te verbeteren, het gebruik van de website te meten en goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor onderzoek en om jou zo goed mogelijk te informeren over producten en diensten van ons en van bij conventionsinfriesland.nl aangesloten derden. Alle gegevens die worden verzameld beschouwen we als vertrouwelijk en zullen middels een passend beveiligingsniveau en conform de geldende wet en regelgeving worden verwerkt. We vinden het belangrijk om alleen informatie te delen die relevant is. We maken daarom gebruik van cookies die iets vertellen over jouw gebruikersprofiel. Wij tonen informatie die aansluit bij een eerder bezoek aan conventionsinfriesland.nl.

Welke cookies van derden ontvang ik?
De statistieken/sessie/bezoekersgegevens op deze website worden bijgehouden met behulp van Google Analytics en Zoho SalesIQ. Met deze diensten meten we de bezoekgegevens. Google Analytics plaatst eigen cookies. Google zal de met de cookies verkregen informatie met derden delen als zij hiertoe wettelijk verplicht is. Aan Google is geen toestemming verleend de verkregen informatie voor andere (Google) diensten te gebruiken. Google verkrijgt enkel geanonimiseerde informatie waarbij bijvoorbeeld het IP adres niet wordt meegeleverd.

Hoe kunt u cookies uitzetten?
Functionele en statische cookies zijn noodzakelijk om de site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze kun je niet uitzetten. Door onze website te bezoeken, stem je in met het gebruik van deze cookies. Cookies kun je altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Jij ontvangt dan geen cookies meer op conventionsinfriesland.nl. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website minder goed.

Inzage
Jij hebt het recht inzage te krijgen in de informatie die wij van jou hebben verwerkt. Ook heb je het recht ons te vragen deze informatie te verwijderen. Voordat dit verzoek kan worden gehonoreerd zullen wij je vragen om je te identificeren zodat wij de juiste informatie kunnen verstrekken.